SPORT în ŞCOALĂ – un program iniţiat de PMB şi Primarul General Nicuşor DAN

Proiectul ,,Sport în Şcoală” propus în cadrul parteneriatului dintre Federaţia Sportului Şcolar / Ministerul Educaţiei şi PROEDUS /Primariei Municipiului Bucuresti a fost initial aprobat prin hotărâre de C.G.M.B. – Consiliul General al Municipiului Bucureşti în noiembrie 2021.  Acest proiect gandit pentru anul scolar 2023-2024 se vrea a fi un proiect pilot care să devină model de bună practică pentru toate administraţiile publice locale din România.

 

Parteneri: F.S.S.U./M.E, Inspectoratul scolar al Municipiului Bucureşti, Direcţia Pentru Sport a Municipiului Bucureşti, Direcţia Pentru Invăţământ, Cultură şi Sport – PMB, Institutul Naţional Pentru Cercetare în Sport, Federaţiile Sportive Naţionale şi Asociaţiile pe Ramură de Sport din Municipiul Bucureşti, cluburi sportive de drept public şi privat;

Autoritate Finanţatoare: Primăria Municipiului Bucureşti prin PROEDUS;

Beneficiari principali: elevii tuturor unităţile de învăţământ din municipiul Bucureşti, CSM Bucureşti, cluburile sportive şcolare şi alte structuri sportive partenere (CSA Steaua, CS Rapid, CS Dinamo, CSU Stiinţa, ACSU Agronomia, CSU ASE, CSU UNEFS, altele;

Avem în acest moment, cadrul legislativ creat pentru finanţarea acestor programe sportive. Prin metodologia de finanţare aprobată de autoritatea liberativă şi prevederile OM 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive (programul P1 – Sportul de Performanţă şi P2 – Sportul Pentru Toţi) se poate finanţa activitatea sportivă. Am propus ca în conformitate cu prevederile art. 67^1 alin. (3) din Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare, să fie pus în dezbatere publică acest regulament de finanţare şi apoi să fie aprobat de C.G.M.B.

Deasemenea a fost propusă o întâlnire cu directorii unităţilor de învăţământ, în care vom prezenta paşii şi măsurile de reorganizare a Asociaţiilor Sportive Şcolare care trebuie să devină active: cont IBAN, CIF, actualizare documente de lucru. Va fi creat cadrul organizatoric prin care elevul să practice gratuity o ramură de sport în unitatea de învăţământ.

 

PROEDUS devine astfel autoriatate finanţatoare urmând ca unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Bucureşti să aplice şi să încheie contracte de finanţare cu autoritatea finanţatoare pentru activitatea Asociaţiilor Sportive Şcolare.  Deasemenea, PROEDUS va achiziţiona echipament sportiv înainte de începerea anului şcolar 2023-2024 şi va fi distribuit unităţilor de învăţământ (maieuri de departajare, mingi şi alte materiale didactice).

Conform legislaţiei în vigoare, se pot implica şi Consiliile Locale ale Sectoarelor Municipiului Bucureşti cu condiţia respectării principiului dublei finanţări din fonduri publice. Am aflat despre dorinţa CLS4 de a finanţa activitatea Clubului Sportiv Şcolar 6 dar şi a infrastructurii acestui club (intreţinere, modernizare şi construire de noi facilităţi).  CLS1 vrea să se implice la Clubul Sportiv Şcolar Nr 1 Pajura, CLS2 la Clubul Sportiv Şcolar Nr. 2 şi lista poate continua. Există cadrul legislativ creat şi nu înţeleg de ce se tot pretinde că ,,aşteptăm descentralizarea’’ când acest lucru se poate efectua înca din anul 2019?

 

Sportul în şcoală trebuie să devină o prioritate naţională. În viitor, pe lângă fondurile speciale guvernamentale care trebuie alocate, sperăm noi ca fiecare administraţie publică locală – Consiliile Locale şi Consiliile Judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, să se implice în finanţarea programelor de dezvoltare a sportului şcolar şi universitar ca bază a piramidei sportului românesc.

 

Coroborat cu eforturile de modificare a Legii Educaţiei Naţionale – proiect în plină desfăşurare, dorim ca acest proiect pilot al Primăriei Municipiului Bucureşti să contribuie la dezvoltarea cadrului organizatoric, astfel încât începând cu anul școlar 2023-2024 elevul sa poată alege la începutul anului şcolar practicarea unei ramuri de sport, în mod gratuit, 2-3 şedinte de antrenament / săptămână.

 

Având în vedere studiile şi datele statistice unanim acceptate  la nivel internaţional, precum că practicarea activităților fizice conduce la o stare mai bună de sănătate şi implicit la cheltuirea unor fonduri financiare mai mici în tratarea bolilor, este timpul ca şi în România educaţia fizică şi sportul să fie statuate ca parte integranta a educaţiei generale şi să ne gândim la viitorul naţiunii.

 

Am propus ca ora de EFS să ramână disciplină de studiu în trunchiul comun iar practicarea unei ramuri de sport în cadrul Asociaţiei Sportive Şcolare să devină obligatorie. Opţiunea elevului trebuie să fie înţeleasă ca o posibilitate de alegere a unui sport din oferta educaţională a unităţii de învăţământ în funcţie de infrastructura sportivă şi tradiţie.

 

Mi-ar place tare mult, să văd în fiecare şcoală gimnazială de exemplu dacă ne referim la handbal, câte o echipa de fete şi una de baieţi la nivelul claselor V-VIII (sau chiar mai multe) şi cât mai multe echipe mixte la clasele 0-IV! Bineînţeles că oferta educaţională, în parteneriat cu federaţiile sportive naţionale, poate fi cât mai vastă, dar cu siguranţă va fi gândită în funcţie de existenţa infrastructurii.

De reţinut este faptul că, Federaţia Română de Handbal, are din ce ştim noi aproximativ 9000 de sportivi legitimaţi.

În municipiul Bucureşti avem aproximativ 270.000 de elevi iar la nivel national 2.9 milioane de elevi.

Implementarea acestui proiect va conduce probabil la un număr de câteva zeci de mii de elevi sportivi şcolari care vor practica handbal în Bucureşti şi câteva sute de mii în toată ţara. Foarte mulţi dintre ei probabil vor fi selecţionaţi şi îndrumaţi spre performanţă la toate cluburile şi în special la CSM Bucureşti. Astfel, şansele de a avea o nouă ,,Cristina Neagu’’, un nou ,,Cristian Gaţu’’ cresc enorm. Cred că cea mai mare realizare însă, ar fi o stare generală de sănătate a naţiunii, mai mulţi iubitori ai handbalului care chiar dacă nu vor practica la nivel de performanţă vor fi mai sănătoşi şi cu siguranţă vor fi suporteri activi ai echipelor care activează în comunitate.

 

Împreună cu Institutul Naţional de Cercetare în Sport vom lucra prin Programul Biomotric şi la fiecare început de an vom efectua măsurători şi statistici. Vom colabora deasemenea cu Ministerul Sănătăţii şi celelalte instituţii ale administarţiei publice centrale şi locale în sensul identificării metodelor prin care să atragem elevii către un stil de viaţă sănătos prin practicarea activităţilor fizice şi educaţie prin sport. O comisie mixtă va coordona acest proiect şi vom veni cu pârghii pentru optimizare, verificare şi control. Vor fi aplicate criteriile specifice de selecţie în toate ramurile de sport şi sperăm ca acest Program Naţional de Dezvoltare a Sportului Şcolar şi Universitar să rezolve ieşirea României din acest con de umbră privind lipsa rezultatelor notabile în competiţiile naţionale la principalele sporturi de echipă şi la unele ramuri sportive individuale.

 

Probabil este unul dintre cele mai importante programe iniţiate în domeniul sportului din 1990 încoace. Astfel de investiţii, le consider cel puţin la fel de necesare ca cele din infrastructură. Sunt poduri peste timp, sunt autostrazi care duc spre sănătate şi progres spre educaţie şi performanţă economică pentru este bine ştiut că performanţa economică este direct proporţională cu nivelul de educaţie şi starea generală de sănătate a naţiunii.

Dacă vom avea rabdare, primele rezultate vor fi vizibile după 8-12 ani iar Primarul General Nicuşor Dan împreună cu actualii membri ai Consiliului General al Muncipiului Bucureşti vor rămâne în istorie ca îniţiatorii acestui demers.

Comments: no replies

Join in: leave your comment