Motorul sportului romanesc: Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Activitaţilor în cadrul Asociaţiilor Sportive Şcolare

TER_8384-852x391Promovarea prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a acestui regulament, împreună cu Ghidul de Înfiinţare al A.S.S. urilor ar trebui să ,,facă lumină’’ în ceea ce priveşte paşii care trebuie urmaţi la înfiinţarea asociaţiei sportive şcolare precum şi explicarea cadrului organizatoric – administrativ în care pot fi desfăşurate activităţile sportive şcolare, dar cel mai important, nominalizate sursele de finanţare şi modul de administrare şi control al fondurilor financiare.

Din păcate, aceste informaţii nu sunt stăpânite şi astfel, ,,motorul sportului românesc’’ nu poate fi pornit. Un rol important în demararea acestui proiect o au inspectorii de educaţie fizică şi sport dar mai ales directiile judetene de sport si tineret care emit Certificatele de Identitate Sportivă.

Bineînţeles, cea mai mare problemă o reprezintă alocarea unui buget pentru finantarea ASS urilor începând cu luna septembrie 2016.

Activarea Asociaţiilor Sportive Şcolare în cadrul tuturor unităţilor de învăţământ din România începând cu data de 15 septembrie 2016, ar crea cadrul organizatoric pentru demararea Campionatele Naţionale Şcolare pe ramura de sport,  într-un nou format, la care sa participe cel putin 80% din numarul de elevi din mediul preuniversitar. Acest demers ar trebui sa conduca la cresterea numarului de sportivi legitimaţi la cele 74 de federaţii sportive naţionale de la 240.000 în 2015, la cel puţin 1.5 milioane în 2017, constituindu-se baza piramidei sportului romanesc.

Acest demers, coroborat cu infiinţarea Asociaţiilor Sportive Universitare şi organizarea Campionatelor Universitare pe ramură de sport ar constitui, cadrul naţional organizatoric de implemntare a competiţiei ,,Noua DACIADA’’ discutată la începutul acestui an în cadrul grupului interministerial M.E.N.C.S.&M.T.S. şi din păcate abandonată.

În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, stabilirea cadrului organizatoric şi regulamentul de organizare a activităţilor sportive şcolare, este efectuată prin ordin al ministrului.

Conform prevederilor art. 94 alin. (2), lit. g) şi j), art. 81 alin. (2) şi (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011,  cu modificările și completările ulterioare, in temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,  ,,activităţile extraşcolare sunt realizate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere şcolare, în baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte unităţi acreditate în acest sens’’  iar Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice  stabileşte ,,organizarea, acreditarea, controlul şi competenţele unităţilor care oferă educaţie extraşcolară (…) prin regulament aprobat prin ordin al ministrului (…)’’.

 

Având în vedere implicaţiile acestui regulament (la nivel de elevi si de părinţi deopotrivă), se impune infiinţarea unui grup de lucru (asociaţia parintilor, asociaţia elevilor şi reprezentanţi ai M.E.N.C.S.)  şi punerea în dezbatere publică pe site –ul F.S.S.U. şi cel al ministerului educaţiei a acestui material.

 

Aici poate fi consultat acest document.

REGULAMENT ORGANIZARE SI DESFASURARE ACTIVITATI SPORTIVE IN CADRUL ASS

Comments: no replies

Join in: leave your comment