Criza Coronavirus tine in genunchi sportul romanesc!

Ministerul Fondurilor Europene, pregateste o Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.
Dezbaterea publica lansata pe tema acestui proiect a adus cateva propuneri pertinente de modificare a proiectului de act normativ.

Forma initiata de minister denota lipsa de interes fata de starea sportului romanesc!

In acest sens, fonduri-structurale.ro, a venit cu cateva observatii obiective:

,,Având în vedere că Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică proiectul de OUG menționată mai sus, dorim să facem următoarele propuneri de modificare a proiectului de act normativ:
1. Includerea pe lista beneficiarilor eligibili ai sprijinului de tip „microgranturi”a tuturor formelor de organizare a IMM prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, respectiv completarea listei actuale de la art. 5, aln (1), lit. b), cu „întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale”. Menționăm că și aceste tipuri de beneficiari au fost afectați în egală măsură de criza COVID-19 ca și restul potențialilor beneficiari ai acestui program.
2. Includerea explicită a ONGurilor ca beneficiari eligibili ai sprijinului în toate cele 3 tipuri de granturi prevăzute de prezenta ordonanță, așa cum sunt menționate în cadrul art. 5, aln (1), lit. b) în cazul microgranturilor. Menționăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, ONGurile cu activitate economică sunt considerate IMM. Includerea explicită a acestor organizații în textul ordonanței și la programele de granturi pentru capital de lucru și pentru investiții va crea premisele pentru accesul la finanțare a acestor categorii de beneficiari afectați în aceeași măsură de contextul COVID-19 ca și IMMurile constituite ca societăți.
3. Introducerea pe lista beneficiarilor eligibili a granturilor pentru capital de lucru și investiții și a PFA/II/IF, precum și a societăților organizate sub altă formă juridică decât SRL (ex. SA, societăți cooperative). Solicităm această modificare având în vedere faptul că segmentul turismului rural a fost afectat pe perioada declarării stării de urgență și că majoritatea pensiunilor din zona rurală sunt înregistrate sunt alte forme decât SRL (de ex PFA/II/IF). Este firesc ca aceste forme de organizare a activității să beneficieze de aceleași oportunități ca și hotelurile/restaurantele organizate ca SRL.
4. Includerea pe listele codurilor CAEN eligibile pentru microgranturi și granturi pentru capital de lucru a codului pentru activitățile desfășurate de furnizorii de formare profesională a adulților (8559 – Alte forme de învățământ). Menționăm că aceste IMMuri nu au putut/nu pot să realizeze de facto activități de formare având în vedere restricțiile impuse de autorități legate de siguranța organizării evenimentelor în spații închise (inclusiv restricții privind numărul de persoane participante la evenimente) și au nevoie de investiții în contextul adaptării activității la criza COVID-19. În astfel de situații se găsesc și afaceri care funcționează pe codurile CAEN 8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană și 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializat care nu au putut derula activitate în contextul restricțiilor impuse. De asemenea, solicităm introducerea pe lista codurilor CAEN din anexa 2 a codurilor 9313 Activități ale centrelor de fitness, 8623 Activități de asistență stomatologică, 9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare – aceste clase includ afaceri a căror activitate a fost interzisă expres de ordonanțele militare.
5. Eliminarea obligativității prezentării unui Certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare de către IMMurile solicitante a granturilor pentru capital de lucru. Având în vedere că deja Ordonanța stabilește domeniile de activitate pentru care se pot acorda granturi pentru capital de lucru, (domenii în care activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau în care activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare „pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă”), solicitarea unui astfel de document în procesul de acordare a finanțărilor nu va face decât să încarce sistemul birocratic și să excludă parte a operatorilor economici care nu au solicitat acest document, chiar dacă aveau acest drept, limitând artificial accesul la finanțare. Menționăm că, în conformitate cu informațiile existente pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri la această dată, certificatele de situații de urgență au putut fi eliberate doar până la 15 iunie 2020, deși starea de alertă la care face referire nota de fundamentare a OUG este în continuare în vigoare și afectează în continuare activitatea operatorilor economici.
6. Pentru granturile de investiții, propunem introducerea ca eligibile la Art.17, aln. (1) a investițiilor necesare pentru crearea unei noi unități de producție/prestare servicii și diversificarea producției unei unități existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Menționăm că acest tip de investiții sunt necesare mai ales în contextul crizei COVID-19 care determină necesitatea regândirii modelului de business al companiilor afectate. Simpla extindere/reabilitarea unităților existente/realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente nu va determina creșterea adaptabilității pe piață a întreprinderilor beneficiare de sprijin.
7. Corelarea grilei de punctaj (anexa 4) pentru granturile de investiții cu prevederile prezentei OUG. În anexa 4 se punctează „profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare”, pe când in OUG la Art 21, lit b, se face referire la „profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare”. În situația în care un aplicant va avea profit operațional în anul n-2 înainte de depunerea cererii de finanțare va fi depunctat artificial la acest criteriu. Mai mult, acest criteriu favorizează anumite tipuri de afaceri al căror model de business determină profituri mai mari sau întreprinderi care nu au realizat/nu realizează investiții din surse proprii. Propunem eliminarea acestui criteriu de punctaj și utilizarea raportului dintre cuantumul grantului solicitat și cifra de afaceri înregistrată de întreprinderea aplicantă.
8. Solicităm eliminarea criteriilor privind cofinanțarea proiectelor de investiții – având în vedere contextul crizei, întreprinderile vor dispune de lichidități mai mici pentru asigurarea cofinanțărilor. Punctarea suplimentară a acelor întreprinderi care dispun de lichidități pentru asigurarea cofinanțăriilor mai mari nu este în sprijinul echității, defavorizând în fapt întreprinderile solide, dar care au dificultăți de cash-flow cauzate de contextul COVID-19.
9. Solicităm eliminarea criteriilor privind apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale – acest criteriu este nerelevant pentru acordarea de sprijin pentru activitățile economice naționale și nu este legat de performanță întreprinderilor.
10. Semnalăm că la art. 2 al Ordonanței lipsește litera b).”

Foarte interesant de vazut, forma finala a acestui proiect si importanta acordata structurilor sportive si societatilor comerciale cu coduri CAEN pentru activitati sportive!

Va reamintesc ca:
intram in cea de a 6 a luna in care sunt emise facturi de chirie pentru baze sportive apartinand MTS, MEC si Primariilor, dar pe care nu le putem utiliza!
Autoritatea guvernanta DOARME!
Facturile de utilitati (energie, gaz, apa, alte servicii) precum si chiriile spatiilor administrative (birouri, alte spatii) sunt amanate la plata dar din pacate fara venituri, acestea nu vor putea fi achitate! Furnizorii emit deja Preavize de Deconectare!
Autoritatea guvernanta DOARME!
categoriile de sportivi si tehnicieni cu valoare ,,zero” la indemnizatie sportiva a CAS ului dar cu drepturi financiare cf HG 1447/2007 (indemnizatie de hrana, indemnizatie de efort, alte drepturi) au ramas in continuare fara venituri si se face 1/2 an de cand nu mai primesc bani!
Autoritatea guvernanta DOARME!

Am ajuns sa ne laudam doar cu Nadia si Simona, iar …cel mai bun ambasador al Romaniei – Sportul, este lasat de izbeliste!

Cu toate aceste probleme enumerate mai sus, se confrunta DOAR structurile sportive de drept privat! Nici structurile sportive de drept public nu stau foarte bine, dar de bine de rau, robinetul cu bani publici este deschis!
Aceasta inechitate trebuie rezolvata si salvate toate locurile de munca din acest domeniu!

#APNSR #IPRMSport

Comments: no replies

Join in: leave your comment